Witajcie, młodzi liderzy przyszłości!

Projekt "Aktywni i Odpowiedzialni" to nie tylko inicjatywa, to zaproszenie do udziału w rewolucji społecznej i ekologicznej. W ramach działań będziemy wspólnie kształtować przestrzeń dla młodzieży, aby uczestniczyła w demokratycznym życiu Europy na wielu poziomach. Skupimy się na rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych poprzez warsztaty, debaty, i akcje proekologiczne, tworząc tym samym liderów zmiany. Skupimy się na Celach Zrównoważonego Rozwoju, prowadząc warsztaty, debaty, i kampanie uświadamiające. Wspólnie stworzymy Kodeks dla młodych, inspirujący do proekologicznych nawyków. Poprzez socjokrację, moderację, i aktywność obywatelską, rozwiniemy umiejętności niezbędne na rynku pracy. To nie tylko projekt - to szansa, by stać się aktywnym uczestnikiem społeczeństwa, liderem świadomej przyszłości.

Dołączcie do nas, aby razem budować lepszy świat dla nas wszystkich!

Zaangażuj się już dziś!

Formularz rekrutacyjny:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na upowszechnianie wizerunku
Zgoda rodzica na uczestnictwo, osoby niepełnoletnie