18 stycznia młodzież z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego spotkała się w Ostrowcu Świętokrzyskim, aby pójść o krok dalej niż plany wdrożenia działań związanych z osiągnięciem Celów Agendy 2030 w szkołach.

 

Uczestnicy podczas warsztatów mieli za zadanie ustalenie zbioru rad, wskazówek dla swoich rówieśników (Kodeks dla młodych w obszarze SDG), które będą mogły zostać przełożone na działania w społecznościach lokalnych uczestników. Będą to działania przybliżające do realizacji.

Celów Agendy 2030. Kodeks ten zostanie umieszczony w publikacji, która powstanie w ramach projektu i rozpowszechniony w miejscowościach, z których pochodzą uczestnicy, w celu rozpowszechniania inspiracji do wdrożenia podobnych działań w coraz szerszym gronie. Pracę grupową poprzedziła część wprowadzająca, która pokazała również uczestnikom kilka inspiracji na działania, które wdrażane były w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Po kilku godzinach ciężkiej wspólnej pracy młodzieży, długich dyskusjach i rozważaniach udało się wybrać najważniejsze rady dla młodych ludzi, które podzielone zostały na 3 obszary - JA, MOJA RODZINA, MOJA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA. Młodzi ludzie zastanawiali się jakie działania można podejmować w sposób bezkosztowy lub wymagający niskich nakładów finansowych, a także takie, które wymagają większych środków.

Efekty ich pracy zobaczycie już wkrótce!