Dziś uczennice IV LO w Kielcach poprowadziły warsztaty dla rówieśników w ramach projektu „Aktywni i Odpowiedzialni”, które odbyły się w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kieleckich szkół średnich: Zespołu Szkół ZDZ oraz Zespołu Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka. Podczas spotkania został poświęcony czas na wdrożenie młodych ludzi w tematykę samego projektu oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, a następnie sprawdzona została ich wiedza podczas quizu z nagrodami.

Celem spotkania było poprowadzenie warsztatów przez młodych ekspertów dla rówieśników, by przedstawić stworzone modele EKO oraz zachęcić innych z różnych szkół do podobnych działań.

Młodzież zaprezentowała jaką drogę do tej pory przeszła w celu stworzenia planu dla swojej szkoły, co było największym wyzwaniem, do czego przykładali największą uwagę. Podczas pracy grupowej uczestnicy tworzyli koncepcje modeli EKO dla swoich szkół, a ich pracę wspierały uczennice IV LO jako ekspertki, które mogły podzielić się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Podczas warsztatów padło wiele ciekawych pomysłów, które zostały spisane a dalszym zadaniem młodzieży jest konsultacja stworzonego planu działań ekologicznych z dyrekcją, nauczycielami i uczniami w swoich szkołach, by starać się o wdrożenie nowych aktywności w kolejnych szkołach, które przyczynią się do realizacji Agendy 2030.