W ramach ostatnich warsztatów, które odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim młodzież wspólnie pracowała nad opracowaniem zbioru rad, wskazówek dla swoich rówieśników.

 

Młodzież będąca uczestnikami projektu „Aktywni i Odpowiedzialni” wspólnie pracowała nad opracowaniem zbioru rad, wskazówek dla swoich rówieśników, które będą mogły zostać przełożone na działania w społecznościach lokalnych uczestników.

Będą to działania przybliżające do realizacji Celów Agendy 2030. Kodeks zostanie umieszczony w publikacji, która powstanie w ramach projektu, a już teraz możecie zapoznać się z efektami pracy młodzieży!